Keurmerken

GMP (Good Manufacturing Practices)

Good Manufacturing Practices (goede manier van produceren) of GMP is een kwaliteitsborgingssysteem voor de humane en veterinaire farmaceutische industrie, de cosmetische industrie en de voedingsmiddelenindustrie. De kwaliteit van een geneesmiddel kan nooit helemaal vastgesteld worden door de samenstelling te analyseren. Niet alle mogelijke onzuiverheden kunnen worden aangetoond en niet elk pilletje kan worden geanalyseerd. De kwaliteit kan daarom alleen gewaarborgd worden indien ook het hele productieproces op een nauwkeurig voorgeschreven en gecontroleerde wijze wordt uitgevoerd. Deze manier van produceren, genaamd Good Manufacturing Practice, is daarom een vereiste voor de productie van geneesmiddelen en/of voedingssupplementen.

Bij GMP gaat het er om, dat nauwkeurig is vastgelegd hoe en onder welke omstandigheden een product wordt gemaakt. Tijdens de productie worden alle grondstoffen, tussenproducten en eindproduct gecontroleerd en wordt het proces precies bijgehouden op het zogenaamde bereidingsprotocol. Mocht er achteraf toch iets mis blijken te zijn met een bepaalde partij medicijnen, dan kan men altijd achterhalen hoe het gemaakt is, wie het getest heeft, waar en welke grondstoffen er gebruikt zijn, etc.

HACCP

HACCP, de afkorting voor Hazard Analysis and Critical Control Points, is een risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen. De Nederlandse vertaling is gevarenanalyse en kritische beheerspunten. Het betekent dat een organisatie die voedsel bereidt, bewerkt en/of (onverpakt) verkoopt nagaat (Analysis) welke onderdelen in het productie- of bereidingsproces van voedsel bedreigingen (Hazard) voor de gezondheid tot gevolg kunnen hebben. De onderdelen waar risico's (Critical Control Points) kunnen ontstaan houdt de organisatie vervolgens nauwkeurig in de gaten. Een HACCP-plan is een gestructureerde methode om alle relevante gevaren tijdens het proces van bereiding van voedsel te elimineren, te voorkomen of tot een aanvaardbaar niveau te reduceren. HACCP omvat 7 basisprincipes die zijn beschreven in de Codex Alimentarius van de World Health Organization (WHO).

NPN

NPN is de branchevereniging voor producenten, grondstofleveranciers,
groothandelaren, importeurs en distributeurs van voedingssupplementen. NPN staat dan ook voor Natuur- en gezondheidsProducten Nederland. In de loop van de jaren is de focus komen te liggen op voedingssupplementen, zoals vitamine- en kruidenpreparaten. De organisatie is volledig op de hoogte van de nieuwste wetgeving en etikettering en informeert de aangesloten leden.

NPN zet zich ook ervoor in dat de consument kan beschikken over een verantwoord aanbod van veilige, werkzame voedingssupplementen, voorzien van adequate informatie.

Voor meer informatie over NPN kan je naar de website gaan.

GMO-vrij

GMO staat voor Genetically Modified Organisms, ook wel Genetisch Gemodificeerd Organisme in het Nederlands. Van deze organismen is het genetisch materiaal (DNA) op kunstmatige wijze aangepast waardoor ze nieuwe eigenschappen krijgen. Er zijn geen onderzoeken van wat voor effect het heeft op lange termijn op de gezondheid.

Alle producten van Beyuna zijn GMO vrij, de ingrediënten zijn dus verbouwd op grond wat niet bewerkt of bespoten is en de ingrediënten zijn op natuurlijke manier verbouwd.

Clean labeling

Beyuna houdt zich aan het Clean Label principe, de producten van Beyuna bevatten geen kunstmatige ingrediënten die niet door het lichaam worden opgenomen. Consumenten willen producten met herkenbare ingrediënten zonder E-nummers. De producten van Beyuna worden constant op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten verbeterd en aangepast. Dit kan je ook aan de ingrediëntenlijst zien van de producten.

NZVT

Topsporters gebruiken vaak voedingssupplementen. Om (top)sporters op doping gecontroleerde supplementen te bieden heeft NPN samen met NOC*NSF en de Nederlandse Dopingautoriteit het Nederlands Zekerheidssysteem Voedingssupplementen Topsport (NZVT) opgezet. Hiermee kunnen zij topsporters en hun begeleiders informatie en zekerheid bieden over schone voedingssupplementen, zodat de kans op positieve dopinguitslagen als gevolg van het gebruik van
voedingssupplementen zo klein mogelijk is.

Informatie voor topsporters over goedgekeurde Beyuna producten via
www.dopingautoriteit.nl/nzvt.

Z-Index

Als intermediair in zorginformatie verzamelt, controleert, verrijkt, koppelt, beheert en verspreidt Z-Index gegevens van alle zorgproducten en plaatst deze in de G-Standaard. Z-Index biedt ondersteuning aan artsen, apothekers, het bedrijfsleven, de overheid en zorgverzekeraars bij het voorschrijven, afleveren, bestellen, declareren en de vergoeding van zorgproducten.

Klik hier voor een lijst van onze producten met Z-index nummer.

De G-Standaard

De G-Standaard is een databank die het voorschrijven, afleveren, bestellen, declareren en vergoeden van zorgproducten ondersteunt. De databank bevat relevante gegevens over zorgproducten die verkrijgbaar zijn bij apotheken en zorginstellingen, zoals geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en zelfzorgproducten.

Alle openbare apothekers, ziekenhuisapothekers, poliklinische apothekers, huisartsen, apotheekhoudende huisartsen, medisch specialisten en zorgverzekeraars in Nederland maken gebruik van de G-Standaard.

Meer informatie over de Z-Index en G-standaard vind je hier.

EFSA

De European Food Safety Authority (Europese voedselveiligheidsautoriteit, EFSA) is een bureau (agentschap) van de Europese Unie die onafhankelijke wetenschappelijke adviezen geeft over voedselveiligheid. Op hun wetenschappelijke bevindingen wordt het Europese beleid en wetgeving op gebied van voedselveiligheid gebaseerd.

De EFSA verzamelt wetenschappelijk informatie van over de hele wereld en volgt de wetenschappelijke ontwikkelingen. Op basis hiervan beoordelen ze risico’s.

Alle claims die genoemd worden bij Beyuna op de website bij de producten zijn afkomstig van de EFSA.

Klik hier voor de website van de EFSA.